Vadība

Vadība
Uzņēmuma SIA „Proks Capital” vadītāja personas īss raksturojums Anatolijs Prohorovs, finanšu-investīciju uzņēmuma „Proks Capital” valdes priekšsēdētājs. Izglītība un zinātniskā darbība:
 • Dzimis un ieguvis vidējo izglītību Rīgā.
 • Absolvējis starpaugstskolu doktora studiju programmu Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un vadības augstskolā (RISEBA).
 • Saņēma PhD doktora grādu programmā "Vadība un uzņēmējdarbības administrēšana”.
 • Doktora disertācijas tēma: „Riska kapitāla un neformālā riska kapitāla fondu piesaistīšana. Problēmas un risinājumi”.
 • Zinātnisko interešu sfēra: riska kapitāls, mazo biznesa finansēšana, inovāciju attistība.
 • Ar zinātniskiem rakstiem var iepazīties, sekojot saitei.
Lielākie sasniegumi uzņēmējdarbībā:
 • Uzņēmumi, kurus pārvalda Anatolijs Prohorovs, kopš 2004. gada ir iekļauti TOP 500 lielāko Latvijas uzņēmumu sarakstā.
 • 2014. gadā SIA "Proks" ieņēma 98. vietu starp lielākajiem Latvijas lielāko uzņēmumu sarakstā.
 • 2014. gadā SIA "Netto Tehnika" ieņēma 130. vietu Latvijas lielāko uzņēmumu sarakstā.
 • 2014. gadā SIA "Netto Tehnika", ievērojot 2011-2013.gadu rezultātus, ieņēma pirmo vietu Latvijas visstraujāk augošo uzņēmumu starpā, (Latvijas gazele 2014.).
Citi ieņemamie amati un sabiedriskie darbi:
 • Valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs vairāk nekā 10 uzņēmumos, kas eksportē produkciju uz 25 valstīm Eiropā un Āzijā.
 • Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Krišjaņa Valdemāra fonda Padomes loceklis.
 • LVCA (Latvijas Riska Kapitāla Asociācija) valdes loceklis.
 • Biedrības „Inovāciju Atbalsta Fonds” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Fonds nodarbojas ar zinātnes veicināšanu un projektu attīstību šajā sfērā, kuri virzīti uz korporatīvo vadību vai valsts ekonomikas uzlabošanu.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas asociētais eksperts.
 • Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un vadības augstskolā (RISEBA) lektors.
 • “Latvijas Galda tenisa federācijas” prezidents.